Cytologia

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Dzięki badaniu cytologicznemu można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym, uleczalnym stadium choroby.

Pobranie badania może być wykonane przez lekarza, jak również przez położną posiadającą odpowiedni certyfikat umiejętności w zakresie pobierania wymazów cytologicznych nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Jeśli wynik jest prawidłowy, lekarz ginekolog zaleca ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat.

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania, lekarz ginekolog kieruje uczestniczkę do etapu pogłębionej diagnostyki, gdzie wykonywane jest badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania uczestniczka programu zostaje skierowana na leczenie, bądź otrzymuje informację na temat terminu wykonania kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.