Leczenie szpitalne - ginekologia

W ramach Oddziału oferujemy:

• Zabiegi diagnostyczno – lecznicze w zakresie pochwy, szyjki i jamy macicy z oceną histopatologiczną
• Histeroskopia – metoda endoskopowa oglądania, diagnozowania i leczenia jamy macicy