Pielęgniarska opieka długoterminowa

Co to jest Opieka Długoterminowa ?

Domowa pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.
Pacjenci ci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa szpitalnego i z różnych powodów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Natomiast ze względów zdrowotnych wymagają oni systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Do domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel.

Tryb kierowania do pielęgniarskiej opieki długoterminowej:
Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

- wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
- karta oceny świadczeniobiorcy.


Osoby potrzebujące opieki pielęgniarskiej oraz członków ich rodzin prosimy o kontakt:

tel. 44 7246827 w. 22