Jak zostać naszym pacjentem?

Osoba ubezpieczona ma prawo do swobodnego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ.

Pamiętaj, że:
- wyboru dokonuje się składając stosowną deklarację i wskazując na niej konkretnego lekarza, pielęgniarkę oraz położną,
- wszelkie formalności załatwiane są wyłącznie u nowo wybranego świadczeniodawcy,
- nie obowiązuje rejonizacja,
- ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ,
- nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń,
- do wpisania na listę pacjentów niezbędny jest dokument tożsamości z numerem PESEL,
- ubezpieczony ma prawo bezpłatnego wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.