Transport sanitarny

Zasady transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz kierujący do realizacji wymaganych świadczeń. Na podstawie oceny stanu zdrowia, stwierdza on czy ubezpieczonemu przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie płatny przez pacjenta.
Na podstawie zlecenia pacjentowi przysługuje bezpłatny przewóz środkami transportu sanitarnego, do najbliższej placówki medycznej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadku:

-konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w stosownej placówce,
-potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
-dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego - w celu odbycia leczenia.

W innych przypadkach pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Wykonujemy również odpłatne usługi transportu sanitarnego na tereniecałego kraju.

Nasz serwis transportowy realizuje przewozy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00.

Zgłoszenia na przewóz przyjmujemy:
• telefonicznie,
• osobiście,
• za pośrednictwem osób trzecich.

Kontakt:
tel. 44 724 68 27 w. 27