Układ krążenia

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program jest skierowany do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu u żadnego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Celem programu jest:
• obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia,
• zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
• wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania
• promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Z badań można skorzystać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje jedną z form działania:
• skierowanie do ponownego badania za 5 lat,
• przeprowadzenie edukacji zdrowotnej i skierowanie do ponownego badania za 5 lat,
• pozostawieni pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
• skierowanie na leczenie do specjalisty.