Zasady udzielania świadczeń w POZ

Wykonujemy świadczenia w poradni ogólnej, poradni pediatrycznej, gabinecie zabiegowym, punkcie szczepień oraz gabinecie EKG.

Realizacja świadczeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych, w przypadkach medycznie uzasadnionych.

Rejestracja pacjentów odbywa się:
• osobiście
• telefonicznie 0-44 724-68-27 w. 22
• lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Pacjent zgłaszający się do Poradni powinien posiadać dowód tożsamości.